NAFEZA Sistemi Hk.
  • 27-05-2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda;

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır'a yapılacak ihracat gönderileri için "Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)" numarası uygulamasına başlamış olduğu açıklanarak, 1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte uygulamanın mecburi olacağı vurgulanmıştır. Yazıda, bahse konu numarayı barındırmayan gönderilerin boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edileceği belirtilmiş ve konu hakkında Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan ve ekte bir örneği sunulan bilgi notu da iletilmiştir. Yazıda devamla, uygulamayla ilgili sorunların açıklanması ve sorulara cevap elde edilmesini teminen, Mısır Devleti'nin yetkili otoritelerine iletilmek üzere, Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın uygulama bağlamında karşılaştığı/karşılaşacağını düşündükleri soru ve sorunların bir listesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Mısırlı makamlara iletilmek üzere uygulamayla ilgili olarak gönderilmesinde fayda görülen siz üyelerimizin soru/sorunların İngilizce dilinde hazırlanmış şekilde 31 Mayıs 2021 tarihine kadar odamız resmi e-posta adresine (bilgi@sivastso.org.tr) iletilebileceğini bildirmek isteriz.

Kahire Ticaret Ateşeliğinden iletilen bilgi notu için lütfen tıklayınız.