Almanya'nın Yeni Tedarik Zinciri Yasasının Tanıtımı
  • 06-07-2021

Sayın Üyrmiz,

Türkiyr Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ve Türk Alman Ticaret Odası'ndan iletilen e-postaya atfen;

Alman Federal Meclisi tarafından yeni bir tedarik zinciri yasası ("Lieferkettensorgfaltsgesetz") kabul edildiği ve gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini belirtilerek, yeni yasanın yurtdışındaki Alman şirketleri ve dünyanın farklı bölgelerindeki iş ortakları için neler içerdiğinin detaylı inceleneceği bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

7 Temmuz 2021 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında sanal ortamda düzenlenecek toplantıya https://www.dtr-ihk.de/tr/etkinlikler/etkinlik-bilgileri/bilgilendirme-toplantisi-almanyanin-yenitedarik-zinciri-yasasinin-tanitimi linkinden kayıt yaptırmak mümkün olup, tüm ilgili ve katılım sağlamak isteyen üyelerimize duyurulur.