Avrupa Birliği Projeleri         

      

KAYNAK

PROJE ADI

BÜTÇESİ

İÇERİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Çağrı Merkezi Operatörü Yetiştirme Projesi

124.992,00 €

Proje kapsamında çağrı merkezi operatörleri yetiştirilmiştir

İşsiz Gençler İçin Satış ve Pazarlama Eğitimi Projesi

132.674,65 €

Proje kapsamında satış ve pazarlama eğitimleri verilerek, istihdama katkı sunulmuştur

Yetişkin Eğitiminde Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi

45.000,00 €

Proje kapsamında çalışanlara yönelik mesleki beceri ve gelişim amaçlı eğitim verilmiş ve yurt dışında iyi örnek incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı Projesi

40.000,00 €

AB’nin temel değerleri ekseninde  farkındalık yaratmak, sosyal içerikli etkinlikler düzenlemek.

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağı

8.500.000,00 €

Kobilere yönelik danışmanlık faaliyetleri

Güçlü Kümeler İçin Sektörel İş Ağları Projesi

150.000,00 €

Kurulmuş olan havacılık ve raylı sistemler kümelerinin Proje öncülüğünde işlevselliğinin artırılması, küme yönetimi-uluslararası iş ağları ve pazarlama konularındaki kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, Avrupa’dan edindiğimiz proje ortaklarımız vasıtasıyla üyeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


İçeriğe Ait Video ve Görseller