Üye Kimlik Kartı İşlemleri

Gerçek kişi tacirlere, Limited Şirketin ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili müdürlerine,  Anonim Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine,  Kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine ve Şubelerde ise temsilcilerine verilir.

Oda kimlik kartı sahipleri, STSO ile anlaşmalı Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşlarının indirimlerinden yararlanırlar. 

İndirim sağlayan işyerlerini görmek için tıklayınız.

  • * Oda kimlik kartı talebine ilişkin firma kaşesi altında şirket yetkili/yetkilileri tarafından imzalı dilekçe ile yada
  • * Burada yer alan form ile talep edilir.