İş Makinesi Haciz ve Rehin İşlemleri

Hukuki ve adli merciler ile çeşitli Kamu Kurum ve kuruluşları, değişik nedenlerle (cezai işlem, borç, alacak vb.) iş makinesi tescil kayıtlarına;
Rehinlidir”, “Satılamaz ve Devredilemez”, “Hacizlidir”, “Çalınmıştır” ve “İcra Takibindedir” gibi şerhlerin işlenmesi veya kaldırılmasını talep etmektedirler.
Rehin, haciz ve kısıtlayıcı şerhlerin iş makineleri tescil kayıtlarına işlenmesi ve iş makineleri tescil kayıtlarına işlenen kısıtlayıcı şerhlerin kaldırılması için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiştir.


Haciz/Kısıtlama Şerhi Kaldırmak İçin Gerekli Olan Evraklar
- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil kaydına işlenmiş olan kısıtlama şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
- Haciz veya kısıtlama şerhinin kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınmış olan kaldırma yazısı
- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)


Rehin Şerhi İşlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe,
- Rehin Sözleşmesi aslı,
- Tescil Belgesi aslı,
- Rehin sözleşmesinin taraflarına ait imza sirküleri (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
- İş makinesi sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),
- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz


Rehin Şerhi İşlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş olan Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
- Rehin alan tarafın Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı veya Noterden alınmış ibraname.
- İş Makinesı Tescil Belgesi aslı,
- Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
- İş makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz