Gerçek Kişi Levha Kaydı İçin İstenen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi

2. Adres bilgisi:  e-devlet adresinden alınabilir.

3. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı aslı gerekmektedir

* E-Devletten alınacak ise;

1-Resmi

2-Diğer

3-Sivas TSO

Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise;

Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı

(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu:  Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

4. Diploma (Aslı, Noter tasdikli sureti veya e-devletten mezuniyet belgesi. Aslı iade edilir)

5. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi

6. Malvarlığı beyanı

7. Telefon, faks ve e-posta vb. bilgiler için beyan yazısı

8. SEGEM sertifikası fotokopisi

9. T.C. Kimlik fotokopisi


GERÇEK KİŞİLERİN LEVHAYA KAYIT ŞARTLARI: 

a. 2 yıllık yüksekokul (sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta) bölümlerinden mezun olanlardan 2 yıl, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 1 yıl 6 ay deneyim şartı aranmakta olup sigortacılık bölümünü bitirenlerden deneyim aranmaz.

b. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.

Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.

c. Gerçek Kişi deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.