EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünler ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.MED Dolaşım Sertifikası

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen Odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.


PAAMK SİSTEMİ KAPSAMI ÜLKELER

AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri için )

FAS

İSRAİL

MISIR

TUNUS

PAAMK BÖLGESEL KONVANSİYONA TARAF ÜLKELER

AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri İçin )

EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç)

FAROE ADALARI

MOLDOVA

MAKEDONYA

SIRBİSTAN

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMI ÜLKELER

ARNAVUTLUK

BOSNA-HERSEK

KARADAĞ

KOSOVA

İKİLİ KÜMÜLASYON KAPSAMI ÜLKELER

GÜRCİSTAN 

FİLİSTİN 

ŞİLİ

MORİTYUS

NOT: AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri İçin ) FAS, İSRAİL, MISIR, TUNUS, EFTA (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Norveç) ÜLKELERİNE YAPILACAK İHRACATLARDA EUR.1 VEYA EUR-MED DÜZENLENEBİLİR. YUKARIDA SAYILAN DİĞER ÜLKELER İÇİN SADECE EUR.1 DÜZENLENMEKTEDİR.