Mücbir Sebep Kapsamında Yer Almayan İşletmelerin Dikkatine
  • 07 Nisan 2020 Salı

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere 24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de 518 sıra nolu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayınlanmış ve bazı sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda bazı firmalar NACE kodları nedeni ile mücbir sebep halinden faydalanamamaktadır. 

Bu açıdan; NACE kodları nedeni ile mücbir sebep kapsamı dışında kalan firmaların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 03.04.2020 tarihli Seri No: 2020/3 Uygulama İç Genelgesi’ni de dikkate alarak; Çalıştıkları sektör itibari ile iş azaltma veya iş durdurma zorunda kaldıklarını beyan ve ispat edici belge ve dokümanlar ile, mücbir sebep kapsamına alınma dilekçelerini ifade eden başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden bağlı bulundukları Vergi Dairelerine göndermeleri gerekmektedir.

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması için tıklayınız.