İKİNCİ UR-GE PROJEMİZ HAYATA GEÇİYOR
  • 13 Şubat 2024 Salı
  • 204

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen, Uluslararası Rekabetçiliğin geliştirilmesi programına sunmuş olduğumuz, Doğal Taş ve Maden Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projemiz destek kapsamına alınmıştır.

Odamız tarafından hazırlanan proje ile ilimizdeki doğal taş ve maden sektörüne hizmet eden işletmelerin ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi, ihracat imkânlarının artırılması, üretim ve hizmet kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında eğitim, danışmanlık, reklam, tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı fuar destekleri, B2B’ler ve alım heyeti faaliyetlerine kadar birçok faaliyet desteklenecek olup, uygulanacaktır.