Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulamaya Geçiş
  • 24-12-2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ'nden Odamıza iletilen ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Gümrük idarelerindeki fazla mesai işlemleri için hazırlanan elektronik sistemin pilot uygulamasında bir takım yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiş; bahsi geçen düzenlemelerin söz konusu pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde, 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü bilgisi verilmişti.

Bu defa, yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu sistemde gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin, 10.01.2022 tarihi saat 12:00 itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Odamızın tüm ilgili üyelerine önemle duyurulur.