Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması Hk.
  • 30-09-2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen ve Ticaret Bakanlığı'ndan bildirilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı Birleşik Krallık'a yapılan ihracatlarda karşılaşılan ihracat engellerine ilişkin olarak anket çalışması yürütmektedir. Aşağıda linki yer alan anketi, firma yöneticilerinin veya ihracat sorumlularının isimsiz, iletişim bilgisi paylaşmadan ve eksiksiz olarak doldurmaları talep edilmekte olup, ankete erişim 22 Ekim tarihine kadardır.

Bilgilerinize sunulur.

Ankete ulaşmak için lütfen tıklayınız.