Türkiye Sigorta Sektörü Zirvesi ve İşbirliği Fuarı
  • 26.01.2022 13:24
  • 177

Sayın üyemiz;

Bilindiği üzere, ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle odamız, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem vermekte ve bu husustaki çalışmaları desteklemektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin artışına yönelik olarak 3-5 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de destekleri ile Türkiye Sigorta Sektörü Zirvesi ve İşbirliği Fuarı düzenlenecektir. Söz konusu fuare ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım için "https://sigortacilikfuar.com" adresli internet sayfası ziyaret edilmelidir.

Fuara ilişkin davetiye için tıklayınız.