KOBİ'ler için Ar-Ge Destekleri Semineri
  • 12.01.2021 09:08
  • 1024

TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde 12 Ocak 2021 Salı Günü saat 10.30’da TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı İlk Çağrıları Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir. 
TÜBİTAK tarafından KOBİ'lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi; teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla;
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı faaliyete geçirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.