Halal Expo Nigeria (Erteleme)
  • 19.05.2020 21:14:14

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen a) 25.02.2020 tarihli ve 1929 sayılı yazı ve b) Abuja Ticaret ve Sanayi Odası'nın 12.05.2020 tarihli ve 15693 sayılı yazıya istinaden; “İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile duyurusu yapılan "Halal Expo Nigeria" etkinliğinin 13-15 Ekim 2020 tarihlerine ertelendiği Abuja Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilgi (b)'de kayıtlı yazısı ile Birliğimize bildirilmiş olup, bahse konu yazı ekte sunulmaktadır.”

İlgili tüm Üyelerimize duyurulur.