2020-2023 Stratejik Planı

        Sanayinin ve ticaretin gelişim ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak, yapısal dönüşüm sürecinde üyelerimizin işbirlikçisi olmanın yüklediği bilinç neticesinde Odamızın 2020-2023 yılı Stratejik Planı hazırlanmıştır.