Bu çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sivas Sanayi ve Endüstrisinin Sorunlarının tespit edilerek bu sorunları çözmeye yönelik Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yürütülmesi amacıyla yapılmaktadır.

Firmanın Ticaret Unvanı

Firmanın Faaliyet Alanı

Firmanın Adresi

Firmada Çalışan Kişi Sayısı

Firmanın Müşteri Profili

Firma İhracat Yapıyor Mu?

İhracat Yapılan Ülkeler?

İrtibat Kurulacak Kişi

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri doğrultusunda işletmenin ihtiyaçları ile Üniversiteden beklediğiniz çalışma konusunu kısaca açıklayınız